LED Oil Price Display

ป้ายราคาน้ำมัน / ก๊าซ ด้วย LED

ให้แสงสว่างคมชัดมองเห็นได้จากระยะไกล ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานกว่า 50,000 ชั่วโมง ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย

Read more
ป้ายราคาน้ำมัน

ป้ายราคาน้ำมัน LED

ป้ายราคาน้ำมัน LED ให้แสงสว่างคมชัดมองเห็นได้จากระยะไกล

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด คือ ผู้ผลิตและจำหน่าย ป้ายราคาน้ำมัน LED
ป้ายราคาน้ำมัน / ก๊าซ ด้วย LED ให้แสงสว่างคมชัดมองเห็นได้จากระยะไกล ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานกว่า 50,000 ชั่วโมง ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย
ใช้รีโมทในการควบคุม และเปลี่ยนราคา

ป้ายราคาน้ำมัน

ป้ายราคาน้ำมัน LED, ป้ายแสดงราคาน้ำมัน หรือ ก๊าซด้วย LED, LED Oil Price Display, Oil Price Sign
สำหรับปั๊มและสถานีบริการน้ำมันและก๊าซชั้นนำทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ปตท. บางจาก พีที และสถานีบริการน้ำมันชั้นนำอื่นๆ ทั่วประเทศ

“สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา โทร.02-688-0860 ต่อ 124 หรือ Line ID : @led2u” E:mail : sales@civicmedia.com

Brochure Download