Energy Saving For Thailand

เปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า

บริการให้คำแนะนำในการวางแผนปรับเปลี่ยนโคมและหลอด LED, บริการสำรวจจำนวนและพื้นที่การติดตั้ง และตรวจวัดการใช้พลังงานก่อน – หลังการปรับปรุง” , บริการออกแบบแสงสว่าง Dialux, บริการให้การสนับสนุนโคมและหลอดไฟ LED ในการติดตั้งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

Read more
หลอด LED


หลอด LED ที่สุดนวัตกรรมประหยัดพลังงานด้วยหลอดไฟแอลอีดี

หลอด LED ที่ สุดนวัตกรรมประหยัดพลังงานด้วยหลอดไฟแอลอีดี อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ LED คุณภาพโดยบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ผู้พัฒนา และผลิตหลอดไฟ LED และโคมไฟถนน LED โดยทีมนักวิจัยชาวไทย ผลิตจากครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย การเลือกสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงผ่านการควบคุมคุณภาพ ในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ จากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2004

เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายหลอด LED ที่สุดนวัตกรรมประหยัดพลังงาน

หลอด LED

LED T8

หลอด LED T8, หลอดแอลอีดี T8, LED tube T8, หลอด T8, หลอด LED, หลอดไฟ LED, LED Tube

หลอด LED

LED BULB

หลอด LED Bulb, LED Bulb, หลอดประหยัดพลังงาน, หลอดไฟ LED Bulb

หลอด LED

LED STREET LIGHT

โคมไฟถนน LED,โคม LED, โคมไฟประหยัดพลังงาน, โคมไฟ LED

ข้อดีของหลอด LED หลอดไฟแอลอีดี

  1. ประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างดีกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วๆ ไป
  2. ตัวหลอด LED จะกินกระแสไฟน้อยมากประมาณ 1-20mA
  3. LED ปล่อยความร้อนออกมาน้อยมาก ทำให้อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วนเครื่องปรับอากาศ แอร์ทำงานน้อยลง ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในทางอ้อม
  4. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประมาณ 30,000 – 100,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอลอีดี วงจรขับกระแส สภาพภูมิอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ
  5. ไม่มีรังสีอินฟาเรต รังสีอัลตราไวโอเรต ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

ข้อเสียของหลอด LED หลอดไฟแอลอีดี

แม้ปัจจุบันมีการนำ LED ไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ มากมายแต่กลับยังไม่ได้นำมาใช้แพร่หลายเพื่อให้แสงสว่างภายในบ้านเนื่องจากมีข้อจำกัดสำคัญ คือ ราคาหลอด LED ยังมีราคาแพงกว่าหลอดแบบดั้งเดิม แต่ก็มีแนวโน้มปรับลงเรื่อย ๆ

การเลือกซื้อหลอด LED

วิธีการเลือกซื้อหลอด LED ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

  1. คุณภาพของความสว่างของหลอด LED เพราะหลอด LED นั้นมีหลายเกรด
  2. อัตตราการกินไฟ หลอด LED ที่ดีนั้นต้องกินไฟให้น้อยที่สุดโดยให้ความสว่างได้มากที่สุด
  3. ความทนทานและความเสื่อมของหลอด LED ควรได้การรับรองมาตฐาน และใช้ได้อย่างปลอดภัย

มาตฐาน และใช้ได้อย่างปลอดภัยของหลอด LED เนื่องจากปัจจุบันหลอด LED ยังคงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงมีหลอด LED เพียงบางชนิดที่มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเราสามารถแบ่งมาตรฐานออกได้เป็น 3 มาตรฐานหลักดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานสากล IEC62560 (ครอบคลุมเฉพาะหลอดที่มีบัลลาสต์ในตัว ใช้กับแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์)
  2. มาตรฐานอเมริกา ANSI/UL1993-2009 (ครอบคลุมเฉพาะหลอดที่มีบัลลาสต์ในตัว ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 120 ถึง 347 โวลต์)
  3. มาตรฐานไทย ยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย เฉพาะสำหรับหลอด LED

“สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา โทร.02-688-0860 ต่อ 124 หรือ Line ID : @led2u”

Brochure Download